WYSPIARZ niebieski
AKTUALNOŚCI NA WYSPACH

23.01.2013 17:20

Najgorzej będzie w 2013

Szpital na cienkiej linie

Trudna sytuacja finansowa i kadrowa świnoujskiego szpitala powoduje, że balansuje on niejako na cienkiej linie. Nikt nie potrafi powiedzieć, jakie będą jego dalsze losy, czy będzie nadal szpitalem państwowym, czy może prywatnym. Od sierpnia tego roku trwa proces wdrażania programu naprawczego, opracowanego przez dyrektorkę szpitala Małgorzatę Szmajdę. Program ten zatwierdziła w sierpniu Rada Miasta. Większych efektów nie można spodziewać się w najbliższym czasie. Harmonogram poszczególnych zadań obejmuje przyszły i kolejny rok. Jeżeli program naprawczy uda się wdrożyć w całości większe efekty finansowe będą widoczne prawdopodobnie dopiero w 2015 r. Harmonogram ten M. Szmajda przedstawiła w piątek 18 października na posiedzeniu społecznej rady szpitala.

Program naprawczy przewiduje zmiany na poszczególnych oddziałach. Tym zmianom przypisane są terminy realizacji. Najszybciej można się ich spodziewać na oddziale wewnętrznym. Na tym oddziale m.in. mają być wykonywane odpłatne badania diagnostyczne, a także płatne poradnictwo diabetologiczne. Sytuację ma też poprawić wdrożenie zadaniowego systemu wynagradzania w oparciu o metodę punktową i wyznaczenie w kontraktach lekarskich minimalnej ilości obowiązkowych dyżurów (dotyczy to wszystkich oddziałów). Te zadania mają być zrealizowane do końca stycznia 2013 r. W tym samym okresie ma być uzupełniony sprzęt medyczny na tym oddziale.

Jeśli chodzi o oddział pediatrii i neonatologii program przewiduje poszerzenie płatnej oferty diagnostycznej o przezskórny pomiar poziomu bilirubiny (po zakupie bilirubinometru), a także uruchomienie przy oddziale poradni neonatologicznej. Tutaj działania mają się zakończyć w styczniu 2013 r , z wyjątkiem poradni neonatologicznej, na którą ma być złożona oferta w postępowaniu konkursowym NFZ na rok 2014.

Na oddziale ginekologiczno – położniczym program naprawczy przewiduje uruchomione odpłatnej szkoły dla rodziców w zakresie laktacji i pielęgnacji noworodka. Ta część zadań ma być wdrożona do końca stycznia przyszłego roku. W programie jest też przewidziane wdrożone znieczulenia wziewnego w pierwszej fazie porodu. W tym celu szpital chce pozyskać lekarza specjalistę, który będzie świadczył usługi jednocześnie w ramach normalnej ordynacji oddziału a także będzie pełnił dyżury. To zadanie zapisano w harmonogramie na 2013 r. Jeśli chodzi o konieczność zwiększenia ilości wykonywanych zabiegów operacyjnych na tym oddziale to zadanie to jest rozłożone na cały 2013 r.

Sprawy związane z działalnością medyczną i inwestycyjną na oddziale chirurgicznym będą rozwiązywane w tym i na początku przyszłego roku. Natomiast zadanie dotyczące wzmocnienia oddziału poprzez rozszerzenie działalności o zakres procedur urazowo-ortopedycznych i zatrudnienie ortopedy w oddziale oraz zwiększenie ilość wykonywanych zabiegów operacyjnych rozłożone jest na cały przyszły rok.

Program naprawczy zakłada też zmiany na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii. Żeby ten oddział nie generował strat musi się tam zwiększyć liczba pacjentów przy jednoczesnym skróceniu okres ich pobytu. Tutaj poprawa ma być wdrażana na bieżąco, a jej efekty będą widoczne na koniec okresu sprawozdawczego, czyli na koniec 2013 r. Ocena ma być prowadzona w całym roku w systemie kwartalnym.

Program zakłada też ponowne zakontraktowanie izby przyjęć, a alternatywnie specjalnego oddziału ratunkowego po uruchomieniu pracowni tomografii komputerowej.

- Jesteśmy już po spotkaniu z NFZ i wynegocjowaliśmy zapewnienie takie, że w przypadku, gdy spełnimy konieczne kryteria dla funkcjonowania szpitalnego oddziału ratunkowego to możemy liczyć na ten kontrakt. Uruchomienie pracowni komputerowej przewidujemy na II kwartał 2013 r – mówiła dyrektor Szmajda na posiedzeniu społecznej rady szpitala.

Jak wyjaśniała kwestia tomografu zależy od pozyskania środków finansowych na adaptację pomieszczeń. – Państwo podjęliście na ostatniej sesji decyzję przychylającą się do ujęcia w budżecie środków na ten cel. W związku z tą decyzja odbyły się już nasze spotkania robocze z udziałem inżyniera miasta w celu opracowania wstępnego harmonogramu. Wiąże się to z oceną zasilania mocy, która jest niezbędna do pracy tomografu. Wystąpiliśmy już do ENEA. Czekamy na ostateczną informację w tej sprawie. To oczekiwanie wpływa na realizację kolejnych działań.

W szpitalu musi być też rozwiązany problem transportu sanitarnego poprzez dodatkowy ambulans i zatrudnienie ratowników medycznych przy SOR ewentualnie przy izbie chorych. Termin realizacji tego zadania w harmonogramie zapisano na 2014 r.

Program naprawczy zakłada też powołanie do życia Centrum Zdrowia Psychicznego, na bazie istniejącej poradni, a w nim uruchomienie dziennego oddziału zaburzeń nerwicowych. To zadanie dyrektor zaplanowała na 2013 r. Jednak po rozmowach z NFZ okazało się, że nie ma szans na zakontraktowanie go na 2013 r , chociaż ten kierunek działań oceniono jako prawidłowy. Stąd też szpital złoży ofertę dopiero na 2014 r.

Na 2014 r przewidziano też uruchomienie pracowni mikrobiologii w szpitalnym laboratorium, po wykonaniu analizy opłacalności działalności laboratorium. Przyszły rok przeznaczono na pozyskanie nowych kontrahentów na świadczenie usług.

- Wszystkie wspólne działania komórek organizacyjnych szpitala m.in. dotyczące obniżenia kosztów pracy, optymalizacji zatrudnienia, wprowadzenia polityki lekowej mają być zrealizowane do końca bieżącego roku. Budżetowanie oddziałów szpitalnych maksymalny termin to lipiec 2013 r , ponieważ jest to warunkowane wcześniejszym zawarciem wszystkich umów z kontrahentami zewnętrznymi, z pracownikami, płatnikiem (NFZ). Wtedy będą widoczne efekty wynegocjowanych warunków, co przełoży się również na wysokość budżetu danego oddziału – mówiła dyrektor szpitala.

W tej chwili trwają negocjacje z załogą szpitala w sprawie obniżenia wynagrodzenia o około 14 %. Do końca listopada w tej sprawie mają się wypowiedzieć związki zawodowe. Załogę czeka zmiana warunków wynagrodzenia. Niektórzy propozycję otrzymają do końca roku, inni do końca lutego 2013 r. W związku z tym dyrektor planuje obniżenie miesięcznie kosztów pracy o około 60-65 tys. zł.

W trakcie posiedzenia społecznej rady szpitala poruszana była też kwestia niepełnej realizacji obecnego kontraktu przez oddział chirurgiczny. – W mojej ocenie wynika to z braku dostatecznego zaangażowania zespołu, którego zadaniem jest wykonywanie procedur medycznych. W tej chwili za wrzesień mamy jeszcze na około 40 tys. zł nierozliczonych świadczeń. Spływa jeszcze dokumentacja z oddziału. Do tej pory kontrakt był wykonywany w 100 %. Natomiast niewykonanie kontraktu grozi obniżeniem go w przyszłym roku – mówiła M. Szmajda. Z oddziału odchodzi też jeden z lekarzy, co grozi zmniejszeniem ilości wykonywanych zabiegów operacyjnych. – Prowadzę rozmowy na temat formy zabezpieczenia świadczeń lekarskich w kontekście lekarsko-pielęgniarskim, tak abyśmy mogli po odejściu lekarza zachować ciągłość udzielania świadczeń – informowała dyrektor. Brana jest też pod uwagę możliwość wydzierżawienie oddziału chirurgicznego innemu operatorowi medycznemu, jeżeli szpitalowi nie uda się uzupełnić załogi oddziału. Ten sam problem może dotyczyć także oddziału ginekologiczno-położniczego.

Do dzisiaj nie uległa zmianie sytuacja finansowa szpitala. Od stycznia do sierpnia tego roku średni przychód miesięczny szpitala na podstawie zaksięgowanych wartości wynosił 1,2 mln zł (głównie kontrakt z NFZ). Natomiast podstawowe koszty operacyjne kształtowały się na poziomie 1,56 mln zł (bez amortyzacji). Do tego dochodzi jeszcze spłata kredytów i podpisywanych w latach poprzednich porozumień w kwocie 180 tys. zł. Szpital utracił płynność finansową. Aby uzyskać pełną płynność finansową i terminowe regulowanie zobowiązań szpitalowi brakuje miesięcznie 542 tys. zł. Dyrektor zapewniała, że

do końca 2012 r. zobowiązania wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń będą regulowane terminowo, natomiast tylko częściowo będą regulowane zobowiązania wobec kontrahentów.

- Z uwagi na te fakty należy przewidywać, że ten rok jak i 2013 nie przyniesie zwiększonych przychodów ze sprzedaży usług. Będzie to dla nas ciężki okres utrzymania działalności szpitala przez pierwsze pięć miesięcy przyszłego roku do czasu przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2012 i ewentualnego podjęcia decyzji, co do pokrycia straty finansowej przez miasto – tłumaczyła dyrektor szpitala.

Jaki sobie z tymi wszystkimi zobowiązaniami poradzi budżet miasta, zwłaszcza iż prezydent zapowiada zmniejszenie przyszłorocznego budżetu w stosunku do obecnego o 25 mln. zł. Skąd będą do miejskiej kasy wpływać pieniądze, bo jak pokazał ten rok nie ma, co liczyć na sprzedaż nieruchomości. Chyba, że mimo prognozy przyszłorocznego kryzysu w całym państwie, znajdą się chętni na lokowanie oszczędności w świnoujskie nieruchomości. Prezydent i radni będą mieli ciężki orzech do zgryzienia, aby zbilansować budżet nadchodzącego roku.

 

Tekst i foto: eska

Tytuł
Podpis
Treść
Komentarze są opiniami użytkowników serwisu. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za ich treść. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.
Więcej informacji
SKONTI
Wulkanizacja

                 OGŁOSZENIE BEZPŁATNE

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Świnoujściu z siedzibą ul. Dąbrowskiego 4 pokój 113 poszukuje OSÓB CHĘTNYCH DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI naszego Stowarzyszenia.

Zainteresowanych prosimy o kontakt osobisty w biurze Stowarzyszenia (czynne: wtorek w godz. 15.30 do 17.30 i czwartek w godz. 10.00 do 12.00) lub pod telefonem 91 321 27 65 albo e-mail spon.swinoujscie@wp.pl

 

 

 

 

            MIEJSCE DO WYKORZYSTANIA NA TWOJE INFORMACJE

GINEKOLOG - POŁOŻNIK

dr n. med. Marek Adam Brzuchalski

specjalista balneologii i medycyny fizykalnej

lekarz medycyny estetycznej

ul. Niedziałkowskiego 6A / 4

Rejestracja tel. 516 076 294, 600 991 695

     specjalista

    DERMATOLOG I WENEROLOG

dr n. med. MAGDALENA KIEDROWICZ

dermatochirurgia,

onkologia skóry,

dermatologia estetyczna

ul. Niedziałkowskiego 6B/1, Świnoujście

rejestracja telefoniczna tel. 510 034 332

     GABINET NEUROLOGICZNY

          Małgorzata Frąckowiak

przyjęcia: Przychodnia Rodzinna, ul. Dąbrowskiego

  poniedziałek 8.30- 16.00 (rejestracja 9.30-11.00),

 środa 8.30 - 13.00 (rejestracja 8.30 - 13.00 )

Przyjęcia prywatne : poniedziałek od godz.16.00 po telefonicznym uzgodnieniu

        Międzyzdroje, ul. Ustronie leśne 12 c

piątek godz. 17.00-19.00, pozostałe dni po uzgodnieniu telefonicznym

       tel. 602 158 940

    

 

  COLOR DOPPLER

          gabinet internistyczny

          ul. MAŁOPOLSKA 51

          rejestracja telefoniczna

od pn. do sob. w godz. 09.00 - 18.00

tel. 91 327 19 16 ; kom. 608 63 82 63

     specjalista chorób wewnętrznych

       Marek Borowski

USG SERCA z kolorowym Dopplerem,

Holter - EKG (24 h),

USG jamy brzusznej,

prostaty, jąder, tarczycy

USG NACZYŃ z kolorowym Dopplerem

lekarz medycyny pracy

spec. rehabilitacji kardiologicznej, fizjoterapii i balneologii

M. Krystyna Wasilewska - Zużałek

Świnoujście, ul. Boh. Września 6, wtorki, piątki 18 -19

Międzyzdroje, ul. M. Dąbrowskiej 6 , codzinnie 16 - 17

Rej. tel. 91 328 02 12, 601 87 19 20

CERTYFIKATY KIEROWCÓW, MARYNARZY:

NORWESKIE, DUŃSKIE, MIĘDZYNARODOWE

-badania profilaktyczne, książeczki zdrowia

EKG - choroby  serca, stawów, kręgosłupa

Rejestracja telefoniczna

 

 

GABINET GASTROENTEROLOGICZNY

Anna Popiela-Schiller

Gastroenterolog

Specjalista Chorób Wewnętrznych

Gabinet nr. 2.005 na II piętrze w budynku szpitalnym przy ul. Mieszka I 7

Rejestracja telefoniczna

+48 501 070 827

Ernest Pyrkosz

ORTOPEDA

  • profilaktyka stawów biodrowych u niemowląt
  • wady postawy
  • zespoły bólowe narządów ruchu
  • leczenie zmian zwyrodnieniowych i pourazowych
  • badania medycyny sportowej dzieci i młodzieży

Świnoujście, ul. Piastowska 60

wtorek 17:00- 18:00, piątek 15:30-17:00

Rejestracja telefoniczna 606 387 618

specjalista ginekolog-położnik

Maria Czajkowska

USG 4D położniczo- ginekologiczne

certyfikat USG Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego

przyjmuje prywatnie: wtorek, czwartek od godz. 16:00

ul. Boh. Września 27 (vis a vis przeprawy promowej)

rejestracja telefoniczna: 607 31 00 51

RADCA PRAWNY Dorota Krzemień-Osuch

  • porady prawne, reprezentacja przed sądami,
  • spadki, sąd pracy,
  • obsługa prawna podmiotów gospodarczych (KRS)

 Świnoujście, ul. Armii Krajowej 9/2 (wejście od ul. Monte Cassino 42-brama)

kontakt po uzgodnieniu telefonicznym 

tel. 91 321 93 30, 605 426 340      e-mail: biuro@kancelaria-osuch.pl

Drewno kominkowe i opałowe

tel. 693 399 346, 91 418 82 68

Wynajmę w dobrej cenie lokale użytkowe w centrum miasta Świnoujście . Pierwsze piętro na wprost schodów w Pasażu Centrum od ul. Armii Krajowej. Powierzchnia jednego lokalu 28,6 m2, a drugiego 19,1 m2 z możliwością połączenia w jedno duże pomieszczenie ( pomiędzy lokalami jest wykonana ścianka działowa). Telefon 601 77 92 54

Kancelaria Radcy Prawnego Karolina Kondzielewska
MARIUS Usługi Pogrzebowe
WYSPIARZ niebieski