WYSPIARZ niebieski
Jedyny tygodnik ukazujący się w Świnoujściu, Międzyzdrojach i Wolinie

 Gest solidarności i konkretne działania.

28.07.2021 7:52

Gest solidarności i konkretne działania.

Będzie pomoc psychologiczna i prawna dla kobiet z Pomorza Zachodniego

Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego przeznacza 100 tysięcy złotych na realną pomoc dla NGO’sów, które organizują pomoc prawną i psychologiczną dla kobiet z Pomorza Zachodniego. To wprowadzenie w życie zapowiedzianej na początku roku przez marszałka Olgierda Geblewicza i sejmik pomocy. Dotacje otrzymają dwa podmioty: Koszalińskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej Era Kobiet oraz Stowarzyszenie Regionalny Kongres Kobiet w Szczecinie.

 

Organizacje pozarządowe mogły starać się o dofinansowanie projektów z zakresu równego traktowania, w tym działań na rzecz równych praw kobiet oraz przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji w różnych obszarach życia mieszkanek regionu. Decyzją zarządu województwa wsparcie otrzymają dwa podmioty, każdy po 50 tys. zł.

To nasza realna pomoc oraz wsparcie na rzecz równego traktowania i gest solidarności w tej całej sytuacji. Przekazujemy konkretne środki na pracę organizacji pozarządowych, które będą nieść pomoc prawną i psychologiczną kobietom, walczącym o swoje podstawowe prawa – mówi marszałek Olgierd Geblewicz.

Koszalińskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej Era Kobiet dotację przeznaczy m.in. na zorganizowanie bezpłatnego poradnictwa prawnego, psychologicznego (terapeutycznego) oraz obywatelskiego.

- W Koszalinie funkcjonuje od dwóch lat Koszalińskie Centrum Praw Kobiet i w ramach tego centrum udzielamy bezpłatnego poradnictwa m.in. prawnego i psychologicznego, ale zauważamy potrzebę rozszerzenia tych działań. Kobiety mają gorszy dostęp m.in. do usług prawniczych ze względu na brak środków na przykład w sytuacji przemocy w rodzinie czy rozwodu – wyjaśniała Dorota Róża Chałat, prezeska Stowarzyszenia.

Organizacja zaplanowała także warsztaty dotyczące powoływania i funkcjonowania Rad Kobiet oraz warsztaty prawne (narzędzia demokracji, prawa człowieka, prawa do zgromadzeń, inicjatywa uchwałodawcza, dostęp do informacji publicznej itp.). – Przyjmujemy wszystkie kobiety bez względu na opcje, ponieważ chcemy budować nasz kobiecy potencjał – dodała Dorota Róża Chałat. W ramach projektu ppracowany zostanie także „Przewodnik Obywatelski”.

Natomiast Stowarzyszenie Regionalny Kongres Kobiet w Szczecinie poprowadzi Zachodniopomorskie Centrum Praw Kobiet, które nieodpłatnie oferować będzie wsparcie psychologiczne oraz porady i opiekę prawną w kontaktach np. z policją, prokuraturą, sądami. Panie będą mogły wziąć udział w cyklu spotkań autorskich na temat praw kobiet, praw człowieka, ruchów obywatelskich, a także zostanie uruchomiona Zachodniopomorska Akademia Liderek Praw Kobiet. Zaplanowano także wydanie publikacji Przewodnik Praw Obywatelskich i Przewodnik Praw Kobiet oraz opracowanie raportu dotyczącego przestrzegania praw obywatelskich i praw kobiet na Pomorzu Zachodnim.

Chciałybyśmy wesprzeć kobiety merytorycznie i prawnie w różnych częściach województwa, dać kobietom siłę – mówiła przedstawicielka stowarzyszenia Małgorzata Matyja.

Rozstrzygnięty konkurs nawiązuje do przyjętego 28 stycznia 2021 r. przez Radnych Województwa Zachodniopomorskiego stanowiska wspierającego kobiety Pomorza Zachodniego. W uzasadnieniu znajdujemy: Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego w odniesieniu do wyroku Trybunału Konstytucyjnego, zabierającego kobietom prawo do decydowania o własnym losie w dramatycznych życiowych sytuacjach, solidaryzuje się z kobietami na Pomorzu Zachodnim, które manifestują w obronie prawa wyboru i decydowania o własnym życiu. Radni przy tej uchwale zdecydowali też o uruchomieniu 100 tysięcy złotych na wsparcie NGO’sów, które organizują pomoc prawną i psychologiczną dla kobiet. Województwo Zachodniopomorskie w marcu br. złożyło Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody, który stwierdził nieważność tej uchwały. – Rozstrzygnięcie wojewody, które w jakiejś ponurej symbolice otrzymaliśmy w Dniu Kobiet, to z jednej strony próba cenzury lokalnego parlamentu, a z drugiej – uciszenia mieszkanek Pomorza Zachodniego – komentował sprawę marszałek Olgierd Geblewicz. WSA w Szczecinie 2 czerwca 2021 r. uchylił rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody. Oznacza to, że przyjęta przez Sejmik uchwała jest legalna.

Biuro Prasowe

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

 

 

 

 

 


© Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów bez zgody redakcji zabronione.

Tygodnik "WYSPIARZ niebieski"
Świnoujście  •  ul. Armii Krajowej 12  •  Pasaż Centrum  •  I piętro, p. 109
Tel. +48 91 327 10 64  •  Tel./Fax +48 91 321 54 36

www.wyspiarzniebieski.pl